/ 1 نظر / 24 بازدید
فردوس

[گل][گل][گل][گل][گل]سلام بر مهدی(ع)، خورشید جان ها و امید انسان ها. مهدی(ع)، یادگار پیامبران، خلاصه ابراهیم، عصاره محمد، احیا و زنده کننده سنت هاست. نیمه شعبان، مطلع خورشید فروزان مهدی(ع) در ظلمت تاریخ است. پیروان قائم آل محمد(ع) همچون او اهل قیام و انقلابند.[گل][گل][گل][گل][گل] [گل][گل][گل][گل][گل]مهدی(عج)، کعبه مقصود و قبله موعود امت هاست.[گل][گل][گل][گل][گل] [گل][گل][گل][گل][گل]غیبت کبرا، دوره آزمایش منتظران راستین حضرت مهدی(ع) است.[گل][گل][گل][گل][گل] [گل][گل][گل][گل][گل]وقتی نیمه شعبان می رسد، گلواژه های «انتظار»، «ظهور»، «فرج»، «حکومت جهانی»، «قسط و عدل»، «دیدار» و «مهدی» می شکفد.[گل][گل][گل][گل][گل] [گل][گل][گل][گل][گل]نیمه شعبان، عید منتظران وراثت زمین برای مستضعفان و شکست سلطه های جبّاران است. نیمه شعبان، افروختن چراغ شوق در دل شیعیان و امید بخشیدن به محرومان است[گل][گل][گل][گل][گل] [گل][گل][گل][گل][گل]ولادت حضرت مهدی مبارک[گل][گل][گل][گل][گل] با مطلب جدید بروزم ....................[گل][گل][گل][گل][گل][قلب][لبخند][قلب]