# ضرب_المثل

ضرب المثل شتر دیدی ندیدی

سرگرمی,شتر دیدی ندیدی,ضرب المثل شتر دیدی ندیدی ریشه تاریخی ضرب المثل «شتر دیدی؟ ندیدی» مجموعه: دنیای ضرب المثل    اگر یک نفر از رازی ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 158 بازدید