# زخم_ریشه‌ها

کیوان ساکت و سامان احتشامی برای آلبوم یک جوان

  هم نوازی کیوان ساکت و سامان احتشامی برای آلبوم یک جوان محمد رضا یوسفیان با «زخم ریشه‌ها» آمد   موسیقی ما - ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 73 بازدید

کیوان ساکت و سامان احتشامی برای آلبوم یک جوان

  هم نوازی کیوان ساکت و سامان احتشامی برای آلبوم یک جوان محمد رضا یوسفیان با «زخم ریشه‌ها» آمد   موسیقی ما - ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 61 بازدید