# بودجه_فعلی_موسیقی

عضو کمیسیون فرهنگی مجلس

نتوانسته ایم پاسدار مناسبی برای موسیقی گذشته خود باشیم عضو کمیسیون فرهنگی مجلس: بودجه فعلی موسیقی پاسخگوی نیاز جامعه نیست موسیقی ایرانیان: ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 333 بازدید