اس ام اس عاشقانه ، جملات عاشقانه ، بخش

 
(فرستنده : رها)
سنگهایی که به دیوار فراق تو زدم ، کعبه میشد من اگر خانه بنا می کردم .
 
(فرستنده : حجی چاوشی از امیدیه)
از ما که گذشت ! ولی به دیگری موقتی بودنت را گوشزد کن تا از همان اول فکری به حال جای خالیت کند .

/ 6 نظر / 28 بازدید
ط

قشنگ تربنویسیدلطفا

ط

[گاوچران][خرخون][تماس]

امیرحسین حسینی ازنور

خانمی منتظر زنگم بای

محمد رضا محمدی

همه چیز ok بود[تایید][شکست]

American girl

not bad

[دست][تایید]