منو چند تا شمع بذار تو حال خودم باشم

بزار تو حال خودم باشم منو چند تا شمع بذار تو حال خودم باشم

نه نمیخوام پاشم بزار تو حال خودم باشم نمیتونم زورکی تو دل تو جاشم بزار تو حال خودم باشم

میخوام چند روزی تنهاشم بذار تو حال خودم باشم ، نمیخوام رویاهای تو از هم بپاشن قشنگی صورت تو به خنده هاشن بذار تو حال خودم باشم

 منو چند تا شمع بذار تو حال خودم باشم نه نمیخوام پا شم بزار برو منو اصلا با این هوا

هوایی که خیلی بد میشه شب ها میخوام این شبای سخت و یه جوری از پسش برآم رو شده دستت برام بذار برو منو و نیا این ورا من حالم خوبه همین پایین ترام این زندونی که ساختی رو میخوام از حبسش درآم تنگه قفسش برام ولی من میخوام از پسش برآم

/ 0 نظر / 244 بازدید