اس ام اس بیل گیتس

Bill Gates
If you born poor, it’s not your mistake. But if you die poor it’s your mistake.

بیل گیتس :
اگر فقیر به دنیا آمده‌اید ، این اشتباه شما نیست اما اگر فقیر بمیرید ، این اشتباه شما است
/ 2 نظر / 22 بازدید

vase hamine poltradarin adam shodiii

ghardash

فقر فقط پول وثروت نیست چه بسا در اوج ثروت در جهالت بمیری