اس ام اس عاشقانه ، جملات عاشقانه ، بخش ۵۰۳

(فرستنده : **۰۹۱۲۸۳۳۹۳)
گهگاهی سفری کن به حوالی دلت ، شاید از جانب ما خاطره ای منتظر لمس نگاهت باشد .
 
(فرستنده : **۰۹۳۸۲۹۰۶۰)
شاهزاده ی عشقی که غلامت شده ام / پابند تو و اسیر دامت شده ام / گویند کبوتری وفادار تر از طوقی نیست / طوقی صفتم ، جلد مرامت شده ام .

 
(فرستنده : منیره)
دوست داشتن امروزم ، دنباله ی ستاره ی چشمهایت است که در آسمان قلبم سالها پیش جا گذاشته بودی !
 
(فرستنده : نازنین دختر)
گاهی تنهایی آنقدر قیمت دارد که درب را باز نمی کنم ، حتی برای "تو" که سالها منتظر در زدنت بودم .

 
(فرستنده : منیره)
گفت مجنون گر همه روی زمین / هر زمان بر من کنندی آفرین / من نخواهم آفرین هیچ کس / مدح من دشنام لیلی باد و بس .
 
(فرستنده : صفورا از هشت رود)
روزهاست از سقف لحظه هایم یاد تو می چکد ، اگر باران بند بیاید از این خانه می روم .

 
(فرستنده : **۰۹۳۷۴۲۹۹۴)
در سرزمین خاطره ها آنان که خوبند همیشه سبزند و آنان که محبتها و دوستیها را بر قلبشان برافراشتند همیشه به یاد می مانند .
 
(فرستنده : دلگیر)
از درد و دلت فقط درد سهم من شد و دلت سهم دیگری .

 
(فرستنده : نرگس)
ما هرچه دویدیم به مقصد نرسیدیم / از عشق به جز مزه ی تلخش نچشیدیم .
 
(فرستنده : نازنین دختر)
زمستان است و هوا پر شده از دوستت دارم هایی که به بادها سپرده ام ، کاش پنجره ات باز باشد .

/ 0 نظر / 2 بازدید